Pārlekt uz galveno saturu

PTF notiks 70. gadu jubilejas absolventu salidojums

Attēla autors: No LLU arhīva

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas fakultāte 21. aprīlī plkst. 16.00 Jelgavas pilī aicina apmeklēt visus tās ilgajā pastāvēšanas vēsturē absolvējušos studentus, maģistrantus un doktorantus piedalīties 70. gadu jubilejas absolventu salidojumā.

Salidojuma programma

Lai piedalītos pasākumā absolventi līdz 15. aprīlim (vai pasākuma norises dienā) ar bankas pārskaitījumu aicināti samaksāt dalības maksu - ziedojumu 20 EUR apmērā.

Ieskatoties PTF tapšanas vēsturē, 1948. gadā tiek likvidēta Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas viena no tās sastāvā esošajām fakultātēm – Lauksaimniecības tehnoloģijas un mājturības fakultāte – un, pateicoties profesora Pāvila Zariņa aktīvai darbībai, vietā tiek dibināta Pārtikas rūpniecības tehnoloģijas fakultāte. Vairums likvidētās fakultātes studentu turpina studijas Lauksaimniecības fakultātē, bet daļa izvēlas Pārtikas rūpniecības tehnoloģijas fakultāti (PRTF).

1959. gadā PRTF no Rīgas pārceļas uz Jelgavu, un uzņēma pirmos studentus sabiedriskās ēdināšanas specialitātē, bet PRFT sastāvā esošā Ķīmijas katedra, darbu Jelgavas pilī uzsāka 1962. gadā. PRTF struktūru sākotnēji veidoja Ķīmijas katedra (1951. gadā sadalījās Neorganiskās un Organiskās ķīmijas katedrās, bet 1956./1957.studiju gadā atkal apvienoja), Enerģētikas un siltumtehnikas katedra un Pārtikas produktu tehnoloģijas katedra. Sākot ar 1950. gadu, fakultāte bija ieguvusi atļauju, sagatavot speciālistus piena produktu tehnoloģijā, tādēļ ar 1952. gadu no Pārtikas produktu tehnoloģijas katedras atdalījās Piena produktu tehnoloģijas katedra.

Šodien PTF ir trīs katedras – Pārtikas tehnoloģijas katedra, Ķīmijas katedra un Uztura katedra. Fakultātes rīcībā šodien ir daudzas modernas laboratorijas pārtikas produktu, to pagatavošanas un uzglabāšanas īpašību uzlabošanai. Bez pamatstudiju, maģistra studiju un doktora studiju procesa kvalitatīvas nodrošināšanas, PTF mācībspēki izstrādā mācību materiālus un līdzekļus, aktīvi īsteno dažādus zinātniski pētnieciskos darbus, stažējas un profesionālu pieredzi gūst Starptautiska līmeņa konferencēs, semināros un kongresos gan Eiropā, gan citās pasaules vietās.

Konts ziedojumiem

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Jelgava, Lielā iela 2, LV 3001
Reģistrācijas Nr.90000041898
Banka: Valsts kase TRELLV22
Konts: LV 85 TREL 916003C000000

ar norādi: ziedojums PTF jubilejai (absolventa uzvārds, beigšanas gads)

 

 

Pievienots 19/01/2018