Pārlekt uz galveno saturu

Studentu konferences

Katru gadu LBTU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē norisinās studentu zinātniskā konference, kurā piedalās Latvijas augstāko izglītības iestāžu pamatstudiju un maģistrantūru studenti, kuru studijas un pētnieciskā darbība ir saistīta ar pārtikas nozari, uzturzinātni vai viesmīlību. Šajā studiju gadā - 18.05.2022. notiks 12. PTF Studentu zinātniskā konference.

Konferences tēma: Pārtika un viesmīlība mūsdienu mainīgajā pasaulē

Konferences mērķis ir veicināt studentu pētniecisko darbību.

Konferences tematika ir saistīta ar pārtikas nozari, uzturzinātni vai viesmīlību, to aktualitātēm, problemātiku un inovācijām.

Konferences norises formāts: klātienē, PTF 216.auditorijā.

Kopsavilkumu un mutisko ziņojumu (PowerPoint prezentācija vai e-referāts) sagatavo uz studiju kursā izstrādāta pētnieciskā darba, kursa darba, bakalaura vai maģistra darba eksperimentālo datu pamata.

Pieteikšanās termiņš konferencei līdz 16.05.2022.

Reģistrācija konferencei notiek elektroniski => šeit.

Konferences programmu un kopsavilkuma noformēšanas prasības skatīt pievienotajos dokumentos.