Pārlekt uz galveno saturu

Kristīnes Majores promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē, 216. auditorijā, Rīgas ielā 22, Jelgavā

Kristīne Majore (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8504-8473)

Promocijas darba tēma: "Sūkalu valorizācija laktozes pārstrādes produktu ieguvei"

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LLU profesore Dr.sc.ing. Inga Ciproviča (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4495-4845)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīklā.

Promocijas darbam piešķirts DOI (Digital Object Identification) - 10.22616/lluthesis/2021.007

Īso metadatu aprakstu promocijas darbam var atrast Crossref vietnē - https://search.crossref.org/?q=10.22616%2Flluthesis%2F2021.007&from_ui=yes

Aizstāvēšanu klātienē iespējams apmeklēt, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu.

Pievienots 08/10/2021
Portāla administrators