Pārlekt uz galveno saturu

Vinetas Vītolas promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē, 216. auditorijā, Rīgas ielā 22, Jelgavā

Promocijas darbs "Konditorejā lietoto taukvielu stabilitātes pētījumi". Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Prof. Dr.sc.ing. Inga Ciproviča.

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē. 

Promocijas darbs tapis ar daļēju Eiropas Sociālā fonda atbalstu. 

Pievienots 05/08/2019
Portāla administrators