Pārlekt uz galveno saturu

Domes sastāvs

Apstiprināts 2017.gada 20.septembra Domes sēdē

 

Priekšsēdētājs                                        Dekāna p.i., docents, Dr.inž. Mārtiņš Šabovics

Priekšsēdētāja vietniece                   Prodekāne, lektore, Mg.paed. Gita Krūmiņa-Zemture

Sekretāre                                                 Uztura katedras vadītāja, asoc. profesore, Dr.inž. Anita Blija

Locekļi                                                      Asoc.profesore, Uztura katedras vadd., Dr.inž. Ilze Beitāne

                                                                     Profesore, Pārtikas tehnioloģijas katedras vad., Dr.inž. Inga Ciproviča

                                                                     Docente, Dr.ķīm. Ilze Čakste

                                                                     Asoc.profesore, Kīmijas katedras vad., Dr.ķīm. Māra Dūma

                                                                     Profesore, Dr.inž. Ruta Galoburda

                                                                     Docente, Dr.inž. Ilze Grāmatiņa

                                                                     Docente, Dr.inž. Solvita Kampuse

                                                                     Profesore, Dr.inž. Daina Kārkliņa

                                                                     Asoc.profesore, Dr.inž. Dace Kļava

                                                                     Profesors, Dr.inž. Viesturs Kreicbergs

                                                                     Asoc. profesore, Dr.inž. Daiga Kunkulberga

                                                                     Docente, Dr.inž. Māra Kūka

                                                                     Profesore, Dr.inž.Tatjana Ķince

                                                                     Docente, Dr.inž. Velga Miķelsone

                                                                     Docente, Dr.oec. Ingrīda Millere

                                                                     Profesors, Dr.ķīm. Andris Morozovs

                                                                     Profesore, Dr.inž. Sandra Muižniece-Brasava

                                                                     Docente, Dr.inž. Baiba Ozola

                                                                     Docente, Dr.inž. Rita Riekstiņa-Dolģe

                                                                     Profesore, Dr.inž. Līga Skudra

                                                                     Profesors emeritus, Dr.hab.inž. Imants - Atis Skrupskis

                                                                     Docente, Dr.inž. Evita Straumīte

                                                                     Docente, Dr.inž. Elīna Sturmoviča

                                                                     Asoc.prof., Dr.inž. Jeļena Zagorska

                                                                     2.kursa doktorante Sanita Sazonova

                                                                     2.kursa maģistrante Līga Baumane

                                                                     4.kursa (ĒVU) studente Guntra Daniela Romančuka                                                          

                                                                     3.kursa (PPT) students Ingus Pētersons

                                                                     3.kursa (ĒVU) studente  Aiga Pinne

                                                                     2.kursa (PZ) students Katrīna Pētersone

                                                                     2.kursa (ĒVU) studente Sabīne Anna Zīverte

PTF Domes sēdes notiek katra mēneša trešajā trešdienā, plkst.14.30, 235.auditorijā (Rīgas iela 22)