Pārlekt uz galveno saturu

Domes sastāvs

2018./2019.studiju gada PTF Domes sastāvs apstiprināts 2018.gada 12.septembra Domes sēdē.

PTF Domē apstirpirnāti un darbojas 33 domnieki:

Priekšsēdētājs                                   Dekāns, docents, Dr.sc.ing. Mārtiņš Šabovics

Priekšsēdētāja vietniece                   Prodekāne, lektore, Mg.paed., Mg.cib.hyg. Gita Krūmiņa-Zemture

Sekretāre                                                 Asoc. profesore, Dr.sc.ing. Anita Blija

Locekļi                                                     Profesore, Pārtikas tehnoloģijas katedras vad., Dr.sc.ing. Inga Ciproviča

                                                                  Asoc.profesore, Kīmijas katedras vad., Dr.sc.ing. Māra Dūma

                                                                  Asoc.profesore, Uztura katedras vad., Dr.sc.ing. Ilze Beitāne

                                                                  Docente, Dr.chem. Ilze Čakste

                                                                  Profesore, Dr.sc.ing. Ruta Galoburda

                                                                  Docente, Dr.sc.ing. Ilze Grāmatiņa

                                                                  Docente, Dr.sc.ing. Solvita Kampuse

                                                                  Profesore, Dr.sc.ing. Daina Kārkliņa

                                                                  Asoc.profesore, Dr.sc.ing. Dace Kļava

                                                                  Profesors, Dr.chem. Viesturs Kreicbergs

                                                                  Asoc. profesore, Dr.sc.ing. Daiga Kunkulberga

                                                                  Docente, Dr.sc.ing. Māra Kūka

                                                                  Docente, Dr.sc.ing. Velga Miķelsone

                                                                  Docents. Dr.sc.ing. Ingmārs Cinkmanis

                                                                  Profesors, Dr.chem. Andris Morozovs

                                                                  Profesore, Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava

                                                                  Docente, Dr.sc.ing. Baiba Ozola

                                                                  Docente, Dr.sc.ing. Rita Riekstiņa-Dolģe

                                                                  Profesore, Dr.sc.ing. Līga Skudra

                                                                  Docente, Dr.sc.ing. Evita Straumīte

                                                                  Docente, Dr.sc.ing. Elīna Sturmoviča

                                                                  Asoc.prof., Dr.sc.ing. Jeļena Zagorska

                                                                  Vieslektore, Dr.paed. Sandra Īriste

                                                                  3.kursa doktorante Sanita Sazonova                                         

                                                                  4.kursa (PPT) students Ingus Pētersons

                                                                  4.kursa (ĒVU) studente  Aiga Pinne

                                                                  3.kursa (PPT) studente Rita Kaķe

                                                                  3.kursa (PKI) studente Katrīna Pētersone

                                                                  3.kursa (ĒVU) studente Sabīne Anna Zīverte

                                                                  2.kursa (ĒVU) students Mārtiņš Saveļjevs 

PTF Domes sēdes notiek katra mēneša trešajā trešdienā, plkst.14.30, 216.auditorijā (Rīgas iela 22)